top of page

הודעות נבחרות

Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.

הודעות האחרונות

הודעות האחרונות

ארכיון

חפש לפי תגיות

חפש לפי תגיות

No tags yet.

לעקוב אחרינו

  • Facebook Basic Square
  • Twitter Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • SoundCloud Social Icon

כנס משפחות המקבלות ליווי במרכז היענות של עמותת אחלה

השבוע ביום 25 ביולי 2018 זכינו לארח את ד"ר גדמר קופצ'אנובה מסלובקיה שהיא מומחית בתחום פסיכולוגיה של ילדים. היה זה מפגש משפחות המקבלות ליווי כוללני במרכז היענות של עמותת אחלה. במפגש השתתפו גם אנשי המקצוע המייעצים והמלווים את המרכז: הפסיכיאטר המייעץ ד"ר יוסף שטלצר והיועצת הנוירולוגית הד"ר עדינה יוסף. בחלקו הראשון של המפגש סיפרו מספר משפחות על תחושתן כי הן מצויות לבד במשך שנים וחשות כמצויות בתוך מבוך. בשל התהליך המיוחד שהן עברו עד כה עם צוות מרכז היענות הן הביעו אופטימיות כי ניתן יהיה לצאת ממצבן המורכב.

בחלקו השני של המפגש סיפרו המשפחות הותיקות כיצד הן הגיעו למרכז היענות במצבים טראומטיים ומצבי חירום של ממש וכיצד הצוות בראשותו של יוחנן פלוסר הצליח בתהליך ייחודי למצוא למשפחות פתרונות יצירתיים בכל תחומי החיים. הן בחרו בעיקר להדגיש את יישום הפתרונות ומימושם. פתרונות בתחומי החינוך לתלמידים ללא מסגרת חינוכית , פתרונות בתחום הבריאות ובריאות הנפש וכן בתחומי השיקום, התעסוקה והעבודה והדיור בקהילה. מדובר לעיתים רבות בצעירים שמסתובבים ללא מעש וללא פתרון או בצעירים המצויים בבתיהם ללא פתרון. כך סיפר למשל אב משפחה כיצד הצליח יוחנן למנוע את אשפוזו של אחד מבני המשפחה ואת הוצאת שתי הבנות הצעירות מרשות ההורים וליווי המשפחה לשם החזרת המשפחה לתפקוד מלא. משפחות ותיקות אלה שעברו כבר את התהליך חיזקו את המשפחות החדשות בכך שהציגו בפניהן את סיפורן המלמד כי ישנה תמיד דרך לצאת גם ממצבים מורכבים שלעיתים נראים כלא פתירים. יוחנן הדגיש כי ההצלחה של התהליך תלויה בראש ובראשונה בבניית אמון עם המשפחות, ב"כניסה לנעלי המשפחה" ללא כל שיפוט וללא תיוג. כן מתחייב להגיע לבניית שיתוף פעולה ועבודה משותפת עם הגורמים השונים בקהילה: מערכת הרווחה והשיקום, החינוך והבריאות. כולם הביעו את רצונם להמשיך בתהליך מפגשי המשפחות בעתיד.

עמותת אחלה חוגגת בחודש זה שמונה עשרה שנה לקיומה. ניתן לפנות לעמותה במייל.


bottom of page