top of page

סיפור העמותה

עמותת אחלה (איכות חיים לאדם השונה) וסדה ע"י אנשי מקצוע מתחומי הרווחה, החינוך, הטיפול והבריאות בשנת 2000 במטרה לשפר את איכות חייהם של אנשים ובעיקר של צעירים עם צרכים מיוחדים. המטרה היא  לאפשר להם חיים משמעותיים ומימוש יכולותיהם המיוחדות. מטרה זו תושג רק אם נאפשר לאנשים מיוחדים אלה שוויון הזדמנויות מלא בכל תחומי החיים.

 

במשך שבע עשרה שנה עמותת אחלה עוסקת באנשים וצעירים מיוחדים ומלווה אותם ואת בני משפחותיהם.  בשנת 2010 הוקם מרכז היענות (הקשבה, ייעוץ, עזרה נפשית, ומשפחה תומכת) הפועל בירושלים וסביבתה. מרכז היענות הוא המרכז היחידי בארץ המציע מענה ופתרונות בכל תחומי החיים לאדם עם הצרכים המיוחדים ולבני משפחתו וזאת תחת קורת גג אחת. מצב זה מתאפשר גם כשמדובר במצבים מורכבים של האדם או המשפחה , בצמתים משמעותיים בחיי המשפחה והפרט ואף במצבי משבר  שנראים לעתים כבלתי פתירים. שיתוף הפעולה ולקיחת אחריות מצד המשפחה הוא תנאי להצלחה. שיתוף הגורמים הקהילתיים וגיוסם  תורם להצלחה זו והשמיים הם הגבול! המרכז מציע ליווי , הדרכה ותמיכה למשפחה ולאדם המיוחד בהתמודדותם עם אתגרים בתוך המשפחה ובקהילה.

אנו לא רק מדברים ומציעים פתרונות,  אנו עושים כל דבר על מנת ליישם פתרונות אלה יחד עמכם וגורמי הקהילה באמצעות הקשבה, אמפתיה, גישור, קישור וסנגור בין המשפחות והממסד. המטרה היא מציאת פתרונות ויישומם ודאגה לקבלת ומיצוי זכויותיכם וזכויות יקירכם. תחילה אנו לומדים להכיר אתכם ובהמשך להציע לכם פתרונות יצירתיים וליישם יחד עמכם פתרונות אלה בכל תחומי החיים: דיור, תעסוקה ועבודה, חינוך, רווחה ובריאות ומענה לשעות הפנאי.

 

בשנים הראשונות הקימה עמותת אחלה פרויקטים רבים עבור צעירים עם צרכים מיוחדים בתחומי השיקום, הפנאי , החינוך והרווחה.  הפרויקטים בוצעו במסגרת  בית הספר בית רחל שטראוס שהוא בית ספר לחינוך מיוחד לאוכלוסיות מאתגרות במיוחד בגילאי 13-21 הממוקם בירושלים. עמותת אחלה הקימה והפעילה בבית הספר תכניות חינוכיות ושיקומיות חדשניות וייחודית  ובהן פרויקט צילום שזכה לפרסום והכרה בארץ ובחו"ל. עבודותיהם המיוחדות של הצעירים הוצגו במספר תערוכות.

bottom of page