top of page

במי אנו תומכים

מרכז היענות מספק מענה למשפחות שלהן בני משפחה בעלי צרכים מיוחדים. אנו מלווים אנשים, ילדים ובעיקר צעירים עם מוגבלות שכלית התפתחותית. צעירים שאובחנו כמשתייכים לאוכלוסיות שעל הספקטרום האוטיסטי, או כאלה שאובחנו כשיקומיים וכן צעירים בעלי אתגרים רגשיים, פשיים או פיזיים.
 

פעמים רבות המשפחות חוות תסכול, מצוקה, בידוד, בדידות, ותחושה כי "נפלו בין הכיסאות". משפחות אלה לא מוצאות עצמן בין גורמי הממסד המרובים ומועברות ללא הרף בין גורמי טיפול שונים. במרכז ההיענות המשפחות מקבלות מענה לכל צורכיהן תחת קורת גג אחת.

 

משפחות אלה זקוקות לעתים לסיוע ותמיכה זמניים בתקופות של משבר או בצומת של מעברים - בגילאי ההתבגרות או ביציאה ממערכת החינוך. לעתים רבות המשפחה עוברת עם אנשי הצוות של המרכז תהליך מתמשך ומאתגר שבסופו מיושמים פתרונות יצירתיים לבן המשפחה בעל הצרכים המיוחדים. בזכותנו עולה איכות החיים של המשפחות.

bottom of page