top of page

 

בלשונו של הרמב"ם*

הצדקה בדרגה הגבוהה ביותר היא זו שניתנת לנזקק על מנת "לחזק את ידו עד שלא יצטרך לבריות". מרכז היענות מסייע למשפחות המצויות במצבים המורכבים ביותר על פי עקרון זה של הרמב"ם ומביא אותן חזרה לתפקוד נורמטיבי וטוב כמשפחה ומאפשר ליקיריהם המיוחדים למצוא את מקומם הראוי בחברה ואת השתלבותם בקהילה בכל תחומי החיים.

[*] בהלכות מתנות עניים של הרמב"ם אנו מוצאים את שמונה דרגות הצדקה של הרמב"ם. הדרגה הגבוהה ביותר של הצדקה אצל הרמב"ם היא הענקת סיוע שיוביל את הנזקק בעתיד לעצמאות ולהפסקת הזדקקותו לסיוע ולתמיכה.

קטגוריות

חפש לפי תגיות

No tags yet.

הצטרף לרשימת התפוצה שלנו

אף פעם לא לפספס עדכון

bottom of page