top of page

הביוגרפיה של סיגל מושכל-עצמון

סיגל מושכל-עצמון

חברת ועד

SIGAL_edited.jpg

בעלת נסיון רב בהוראה ובהכשרה חינוכית. כיום עוסקת בהכשרת מורים במכללת דוד ילין, תפקיד אשר ממלאה כבר כמעט שלושה עשורים.

 

סיגל מרצה ומדריכה בתחומים שונים הקושרים בין החשיבה אודות החינוך למעשה החינוכי. ומתמחה בשלב הכניסה להוראה - מנחה סדנאות התמחות של מורים בשנת עבודתם הראשונה. מתפקדת גם כרכזת יחידת ההתמחות במכללת דוד ילין, תפקיד אשר מילאה בעבר גם באוניברסיטה העברית. כמו כן לוותה מורים במסגרות חינוכיות שונות, ביניהם; ביה"ס "בית הצייר" בירושלים ובביה"ס הדו לשוני "גשר על הואדי" בכפר קרע. במהלך השנים הובילה תכניות מכללתיות שונות. 

ובוגרת בי"ס מנדל למנהיגות חינוכית, ובשנים האחרונות משמשת כמנחה אישית לעמיתים הלומדים במוסד.

 

חברת ועד בעמותת אחל"ה מאז הקמתה.

bottom of page