top of page

הודעות נבחרות

Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.

הודעות האחרונות

הודעות האחרונות

ארכיון

חפש לפי תגיות

חפש לפי תגיות

No tags yet.

לעקוב אחרינו

  • Facebook Basic Square
  • Twitter Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • SoundCloud Social Icon

מבקש לשתף אתכם


שלום לכל אוהדי ותומכי העשייה של עמותת אחלה (איכות חיים לאדם השונה). לאחרונה למדתי בכאב כי מוטלת עלינו

אחריות כבדה מאוד על כל העוסקים בטיפול ובשיקום של אנשים מיוחדים עם צרכים מיוחדים. בשבועות הקרובים אבקש לנסות ולשתף אתכם בכמה הרהורים ומכאובים שמלווים אותי בחודשים האחרונים. קשה לדמיין כיום את המענים הניתנים לצעירים עם צרכים מיוחדים במדינת ישראל ללא המגזר השלישי. לכן למגזר השלישי ישנה כיום אחריות גדולה מאוד לא רק לשיקומם של אנשים אלה , אלא גם למניעת נזקים שאנו העושים במלאכה עשויים חלילה לגרום לאנשים ולצעירים רגישים אלה. בשנתיים האחרונות חוויתי מספר סיפורים מורכבים ואף קשים שעברו צעירים עם צרכים מיוחדים שבחלקם גרמו להם נזק. אין אדם ובכלל זה כותב שורות אלה שיש לו "חסינות" מפני טעויות בהיותו הורה, מטפל או פסיכולוג, רופא או פסיכיאטר, מדריך או מנהל, מחנך או סייעת. אך לדעתי ניתן למנוע חלק עצום מהטעויות שאנו עשויים לעשות. בשבועות הקרובים אנסה להעלות את מחשבותיי כאן ולשתף אתכם בהן. אלה שאלות שנוגעות למה שאני מכנה גישת העבודה עם אנשים מיוחדים אלה. בינתיים חודש טוב וחורף נעים וגשום. שלכם יוחנן


bottom of page