top of page

הודעות נבחרות

Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.

הודעות האחרונות

הודעות האחרונות

ארכיון

חפש לפי תגיות

חפש לפי תגיות

No tags yet.

לעקוב אחרינו

  • Facebook Basic Square
  • Twitter Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • SoundCloud Social Icon

ביקור בשוויץ ובגרמניה למען מרכז היענות


בחודש ינואר נסעתי לשוויץ ולגרמניה על מנת לקדם את פעילות מרכז היענות. פגשתי אנשים שונים שגילו עניין רב במרכז היענות ובפעילותו. נכונים לתרום ואף להיות שותפים לפרויקט חשוב זה.

הרצאתי הראשונה הייתה בהקשר של ציון יום השואה באירופה שנקבע לתאריך 27 בינואר. בהרצאה נכחו קהל של עשרות אנשים ואולי קרוב למאה איש אוהבי ישראל אמיתיים. ההרצאה התקיימה ביער השחור באולם גדול של בית אבות במקום הנקרא HaiterbachBeihingen . הערב הוקדש לזיכרון השואה ולהיכרות עם פרויקט מרכז היענות. כאן המקום להודות לאודי להבי מקרן היסוד שארגן את הערב כולו ולמר Wolfgang Wangler שהוא שעמד מאחורי כל היוזמה והביא אותה לידי מימוש בערב מאוד מרגש. תודה לשניהם. לכתבה המלאה שהתפרסמה בעיתון המקומי (בגרמנית) על הערב ראו קישור.

Mr Karl Hermann Blickle

בהרצאתי הדגשתי את מה שעלינו ללמוד מהשואה. מוטלת עלינו האחריות לדאוג לאחר , לחלש ולנזקק ולא להתעלם מהם. השאלה היכן היה האל בשואה אינה מעסיקה אותי, השאלה שמעסיקה אותי היא היכן היה האדם בשואה? לאחר שסיפרתי את סיפור אימי ומשפחתה שנספתה כולה בשואה עברנו לחלק השני של הערב בו סיפרתי על פרויקט מרכז היענות. את החלק הזה פתח מר Karl-Hermann Blickle שהוא חבר, תורם ושותף מרכזי מאוד במיזם מרכז היענות ושבלעדיו ובלעדי משפחתו היקרה ובהם אמו ,אחיו , ילדיו ובעיקר רעייתו Lisabeth ושותפו לעשייה מר Paul Fivat זו לא היה מרכז היענות קם ופעילותו לא הייתה נמשכת. מר Blickle הגיע במיוחד לערב זה ונשא נאום מרגש בו סיפר על פעילותו בתחומים שונים הקשורים לזיכרון השואה ולאחריות שלקח על עצמו לדאוג להמשך קיומה של היהדות שם בגרמניה ובישראל. הוא סיפר על מעורבותו בשיפוץ בתי כנסיות יהודיים בגרמניה והפרויקטים הרבים בהם הוא שותף בגרמניה ובארץ תוך שימת דגש על חשיבות פעילות מרכז היענות. מה שמייחד את אישיותו היא אותה שליחות שהוא עושה ושלקח על עצמו בצניעות ייחודית וזאת על מנת לסייע לאנשים ולחזק ארגונים העוסקים בחסד ומרבים שלום בעולם.

הרצאתי השניה היתה בשוויץ אצל חברי וידידי הכומר Eberhard Jost במקום קטן הנקרא Tauffelen שם היה מפגש מרגש של ערב ארוך עם מספר אנשים. אחד מהם מנהל הוסטל לפגועי נפש. קהילה זו קשורה כבר מספר שנים לפרויקט מרכז היענות ולעמותת אחלה ומי שעומד בראשה Eberhard Jost פעל ופועל למען מרכז היענות במישורים שונים . כך ערך בעבר קונצרט קלייזמר במקום שהכנסותיו היו קודש לפעילות עם המשפחות במרכז היענות.

תודה לכולכם בשמי ובשם הנהלת העמותה ובעיקר בשם המשפחות הנעזרות בשירותי מרכז היענות.


bottom of page